"Kohavegaard" Vejstrup, Sydfyn
Brudagervej 32, DK-5882 Vejstrup - info@kohavegaard.dk
 
                                                                                                                                                                            Copyright for alle farvefotos: Leif Nielsen/ColorArchive

  FORSIDEN        

 HANS CHRISTENSEN   

   GAARDEN   

SLÆGTEN 

   DYRENE

Kohavegaard
  fotograferet fra nordvest maj 2017. Ladebygning H (øverste venstre hjørne) er ikke med på billedet.
(Drone-foto: Thomas Nielsen)

Hans Christensen


Stedet
Kohavegaard_for-1_small2.gif (42763 byte)

Slægten


Dyrene

Alle farvefotos:
Copyright ColorArchive.dkKohavegaarden blev  opført i sin nuværende skikkelse i 1868 af en af Grundlovens under-skrivere, medlem af Rigsdagen,  sognefoged Hans Christensen, Vejstrup

Herover: Nyt tag medio 2015