TILBAGE TIL forrige side

 

Større renoveringsarbejder, total 1995-2018:

Murerarbejde    
Tømrerarbejde    
El-arbejder    
Entreprenørarbejder    
Byggematerialer    
Nye trapper    

 

Efterfølgende har jeg selv lagt loft over porthuset, så fugle m.v. ikke kan finde vej ind i ladebygningerne.

1995/96 Centralvarme fornyet, gulve afhøvlet, el-installation fornyet, skorstene isat  isokærn,  nyt køkken i stueetage, nye tagrender Brudager Smedje v/ Karsten Jørgensen.
Murermester Søren Madsen.

 

 

1997

 


Kælder toltalfornyet og gulve gravet op og nylagt,
ny kælder-trappe samt ny trappe til 1. ste sal, altan repareret, nyt tag på kostald, nye vinduer stuehus, lysthus i haven konstrueret, el-installation bygn.E, springvand på gårdsplads. Lofter i kælder fornyet
 

Murermester Søren Madsen.
Tømrer Michael Quist.
Øxendrup El-installation
Entreprenør Ejnar Frandsen.
Trapper: Holger Hansen, Skårupøre.
                 

1998 El-installation lader + udlænger + garage, nyt tag på værksted. Dræn etableres ved bygn. A, E og H. Nordlig skorsten, bygn. A, fyldes op med isokærn. Tagplader udskiftes på bygn. E. Bygning E repareres. Lys  etableres i garage og hal H. El-installation ændres i byn. E. Adgangsvej renoveres.
 
Murermester Søren Madsen.
Tømrer Michael Quist.
Øxendrup El-installation
Entreprenør Ejnar Frandsen.
1999 15 nye vinduer stuehus, dræning, endemur og 9 m fjernet af bygnings E's nordlige ende.
 
Tømrer Michael Quist.
Murermester Søren Madsen
2000 Porte fornyet, el-installation bygn. E., springvand etableres på gårdsplads.
 
Tømrer Michael Quist/Øxendrup El-installation /ejer
2001 Lagerhal repareret (øst).
 
Murer Søren Madsen.   Fakt. 28.921 kr.
2002 Kælderdør repareret, seks  vinduer udskiftet 1. sal, ny havedør
 
Tømrer Michael Quist
2003  1. sal, hovedkabel lade og garage, centralvarme ændret, hovedtrappe repareret af murer
 
Tømrer, smed, elinstallatør, murer
2004 Skorsten repareret, reparation af tag over kontor, læhegn plantet, bygning E malet
 
Murer + ejer (maling)
2005 Ingen større arbejder
 
 
2006 Bagdør til underetagen udskiftet
 
Tømrer Michael Quist
2007 Stuehus facade renoveret og malet, markise opsat Murermester Allan Bruhn, Gudbjerg.
 Faktura 140.625 kr.
 
   - Værksted malet
 
ejer selv
   - Bagende af bygning E malet
 
ejer selv
2008 Garage malet - ny hoveddør
 
ejer selv - Tømrer Quist
  - Metallade (bygn. H) totalmalet
 
ejer selv
  -  Nordlige staldlænges nordside  (bygn. F) repareret og malet
 
ejer selv
2009  Jordvarme indlagt i stuehus
 
Brudager Smedje
2010 Kælder repareret - badeværelse moderniseret Murermester Allan Bruhn, Gudbjerg.
 
2012 Hovedtrappe renoveret
 
af ejer
  - Øverste del af stuehusets østside repareret og malet
 
af ejer
  - Altan renoveret, ny balustrade
 
af ejer
  -  Sydside af staldlænger med porte malet
 
af ejer
  -  Alle grønne døre og porto malet
 
af ejer
2013  Ingen større arbejder udført udover omfattende træfældning
 
af ejer
2014 Mindre tagreparation på syd-lade efter storm.
 
Tømrer
2015 Birketræ i haven fældet, oprydning efter træfald i baghaven, hegn beskåret med maskine hele vejen rundt.
 
af skovtekniker og ejer
2015 Nyt tag på stuehuset, omfattende: Nyt undertag, nye lægter, bjælker undersøgt og evt. udskiftet, forstærket, utæt altan fornyet, gelænder af træ udskiftet med metal/glas, kvist omkring altan udskiftet med vedligeholdelsesfri materialer, tre Velux-vippevinduer udskiftet, glasdørere og glassider omkring altan udskiftet, isolering øget, hvor muligt, nye tegnsten fra Randers Tegl, nye tagrender i zink, murværk i tagkant udskiftet, hvor det var nødvendigt, hvide balustrader afrenset og malet.
Reklamation over sammenblanding af tømrer og murerregning, hvor murerarbejdet, som var aftalt uden for entreprisen, blev urimelig dyrt uden mulighed for at sammenholde beløbet med registreret timeforbrug.

Landevejens Tømrer & Snedker Vejstrup aps

Fast pris: 400.000 kr. aftalt + eventuelle
ekstraomkostninger til ekstra isolering og
ikke forudsigelige reparationer.

Realiseret pris: 475.000 kr.

 

2015 Porthus forstærket i konstruktionen med ståldragere.
Efterfølgende har ejer selv lagt loft over porthuset, så fugle m.v. ikke kan finde vej ind i ladebygningerne.
 
 
2016 Andehus i haveanlæg repareret og flydebunden fornyet.

Bygning D (nordlig staldbygning) Gjort ren, gammelt, lerklinet loft fjernet.

Lægter på tværs af bygningen skal sikre konstruktionen. Ikke noget krav, men et forslag for vores tømrermester, Kaj Rasmussen, Skovlund Service, Stenstrup. (Mand&Bil).
 

Udført af Mand&Bil, Skovlund service v/tømrermester Kaj Rasmussen.
     
2017 Taget over bygning D repareret med nye tagplader i stedet for gamle, revnede
 
Udført af Mand&Bil, Skovlund service v/tømrermester Kaj Rasmussen.

2017

 

19. juli: Stuehusets hvide gavlstafferinger udbedret med rigtig maling, nu i samarbejde med firmaet "Mand & Bil", Stenstrup og en 15,5 meter lift fra Jellebo, Svendborg.

 

Udført af Mand&Bil, Skovlund service v/Kaj Skovlund.
2017 5+6. juli kældervinduer malet  Udført af Mand&Bil, Skovlund service v/Kaj Skovlund.

2017 19. juli: Hvide stafferinger på gavle malet op  Udført af Mand&Bil, Skovlund service v/Kaj Skovlund. 

 

2017 21. juli: Gavlen på      bygning E og bygning D nymalet  Udført af ejer og af Mand&Bil, Skovlund service v/Kaj Skovlund. 
2018 23. august: Bygning C sydgavl og bygning B sydside og bygning B gavl nymalet Udført af ejer sammen med Mand&Bil, Skovlund service v/Kaj Skovlund. 
2018 Start september alle avlsbygningers  vægge mod gårdsplads nymalet Udført af ejer
2018 6. september garage sydgavl nymalet (senest 2008) Udført af ejer